Dokter Griet Laureyns

Medewerkers van het stemcentrum

Dr. Griet Laureyns
KNO-arts
Greet Meyers
logopediste
Sarah Peire
zangcoach www.sarahpeire.be
Linda Vleeschouwers
secretariaat
tel. 089/35.42.29

Stemcentrum ZOL Genk

In februari 2012 startte de dienst Keel-, Neus- en Oorziekten met een multidisciplinaire stemraadpleging. Tijdens deze raadpleging wordt de stempatiënt onderzocht door zowel de KNO-arts, de logopediste als de zangcoach. Deze raadpleging is speciaal gericht op mensen die hun stem intensief gebruiken. Vooral professionele stemgebruikers worden hier uitvoerig onderzocht en behandeld.

Aan de hand van een indirecte videolaryngoscopie worden de stemplooien in beeld gebracht door de KNO-arts dr. Griet Laureyns. Dr. Griet Laureyns ging zich, na haar opleiding KNO aan de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, verder bekwamen in het diagnosticeren en behandelen van stemproblemen in Toronto, Canada en in Philadelphia, USA. Dr. Laureyns is consulent laryngologie aan de Universitaire Ziekenhuizen Leuven.
Via de mond of langs de neus kunnen de stemplooien in beeld gebracht worden met een camera. Een videostroboscopie toont ons het golfpatroon van de stemplooien via een optische illusie door gebruik te maken van een flitsende lamp. Op die manier kunnen subtiele letsels aan het licht gebracht worden. Wij zijn ook uitgerust met een kymograaf die nog kleinere letsels kan aantonen op basis van een zeer kort fragment van de trillende stemplooien.
Er wordt een volledig stem-onderzoek uitgevoerd door de logopediste, met bijzondere interesse in stemtherapie, mevr. Greet Meyers. Het stemonderzoeksprotocol bevat een aantal onderdelen:

  1. Aan de hand van de VHI-vragenlijst wordt de impact van het stemprobleem op het leven van de patiënt beoordeeld.
  2. Verder wordt de stemkwaliteit tijdens het spontane spreken en het lezen van een tekst perceptief beoordeeld volgens de GRBASI-schaal.
  3. De ademhaling en houding van de stempatiënt in functie van zijn stemgebruik worden geobserveerd.
  4. Aërodynamische metingen waarbij de maximale ademduur en maximale fonatietijd, alsook de verhouding tussen vocale efficiëntie en respiratoire controle worden uitgevoerd.
  5. Er wordt aandacht besteed aan articulatie, luidheid, spreektempo en toonhoogte.

Het stemtechnisch onderzoek wordt via diagnostische software verkregen. De patiënt staat in een geluiddichte cabine en voert verschillende stemproeven uit die opgenomen worden en door een speciaal computerprogramma worden geanalyseerd. Zo verkrijgt men een fonetogram en een spectogram, alsook een volledig voice report.

Fonetogram: hierbij is het doel het in kaart brengen van de mogelijkheden van je stem,waarbij de minimale en maximale luidheid van de stem als functie van de minimale en maximale toonhoogte worden weergegeven.

Spectogram: hier wordt een driedimensionele grafische voorstelling van de stem weergegeven.
Alle gegevens verkregen in het logopedisch onderzoek worden verzameld en in kaart gebracht. Er wordt een diagnose gesteld, alsook de ernst en het type stemstoornis worden bepaald. Nadien worden er adviezen naar de patiënt toe geformuleerd.

Een zangtechnisch onderzoek wordt uitgevoerd door de zangcoach, mevr. Sarah Peire. Sarah Peire, sopraan, behaalde de graad van Meester in de Muziek, optie zang, met onderscheiding in 2001 aan het Lemmensinstituut en de graad van Meester in de muziek, optie kamermuziek, met grootste onderscheiding in 2003. Sindsdien vervolmaakte ze zich in verscheidene masterclasses en werd door haar stemcoach, Yva Barthélémy te Parijs, opgeleid in de Barthélémy-zangmethode. Ze concerteert geregeld als soliste bij verscheidene ensembles. Momenteel is zij ook als docente en stagebegeleidster verbonden aan de Hogeschool Gent, departement Conservatorium, aan het Lemmensinstituut als lerares in de afdeling Muziektherapie en als lerares zang aan het Stedelijk conservatorium te Brugge.
Tijdens het zangtechnisch onderzoek wordt aan de hand van oefeningen en eventueel repertoire de kwaliteit van de zangstem in de verschillende registers nagegaan. Daarnaast worden andere aspecten zoals ademhaling, ademvoering, houding, articulatie,… geobserveerd, stemhygiëne en stemopwarming worden besproken. Er wordt nagegaan of stemtechnische bijsturing een positieve invloed kan hebben op de stemkwaliteit en de mogelijke stemproblematiek.
Nadat het KNO-onderzoek, het logopedisch onderzoek, de akoestische parameters, het spectrogram, het fonetogram en het zangtechnisch onderzoek zijn uitgevoerd worden alle resultaten multidisciplinair bekeken en wordt er een gemeenschappelijk besluit gevormd. Dit besluit houdt een diagnose en een behandelingsplan in. Overleg wordt gepleegd tussen de patiënt en de medewerkers van het Stemcentrum.
Gezien dit multidisciplinair gebeuren heel wat organisatie vergt, doen we voor alle administratieve zaken, het maken van afspraken en het beantwoorden van vragen beroep op mevr. Linda Vleeschouwers.

Vooraleer op de multidisciplinaire raadpleging te komen dient u nagezien te worden door dr. Griet Laureyns op de algemene raadpleging in ZOL Genk of AZV Tongeren. Voor het maken van deze afspraak verwijzen wij u naar 'contact'.

Indien u een afspraak in het Stemcentrum wil annuleren of wijzigen dient u contact op te nemen met Mevr. Linda Vleeschouwers op 089/354229, linda@kno.be.


Multidisciplinaire raadplegingen

Vooraleer op de multidisciplinaire raadpleging te komen dient u nagezien te worden door dr. Griet Laureyns op de algemene raadpleging in ZOL Genk of AZV Tongeren. Voor het maken van deze afspraak verwijzen wij u naar 'contact'. 

Indien u een afspraak in het Stemcentrum wil annuleren of wijzigen dient u contact op te nemen met Mevr. Linda Vleeschouwers op 089/354229.


Download documenten

-> Stemcentrum in Zol

-> 10 tip's voor een gezonde stem. Klik hier on te downloaden.

-> Gewijzigde logopedische nomenclatuur